Disclaimer

De informatie, afbeeldingen, foto’s, handelsmerken, producten en over het algemeen de elementen en materialen die u zult vinden op de site, worden alleen vermeld voor promotie- en reclamedoeleinden; u mag deze elementen en materialen alleen downloaden of kopiëren voor privé- buy research paper essay writersen persoonlijk gebruik, niet voor commercieel gebruik.  Van Hooff Car Parts geeft geen garanties over het niet aanwezig zijn van schadelijke programma’s (zoals virussen, bugs of Trojaanse paarden).  Van Hooff Car Parts is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade, van eender welke aard, die voortkomt uit, wordt veroorzaakt door of gerelateerd is aan het gebruik van de site.  Van Hooff Car Parts stelt niet en garandeert niet dat de informatie op de site accuraat en volledig is.

OPMERKING OVER AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De site bevat informatie, afbeeldingen, foto’s, logo’s, muziek, video, handelsmerken, producten, abuy research paper essay writersdvertenties enz. die het exclusieve eigendom zijn en zullen blijven van Van Hooff Car Parts. Genoemd materiaal is beschermd tegen onrechtmatig gebruik door auteursrecht- en handelsmerkwetten. Geen enkel recht op, aanspraak op en/of belang in materiaal of software kan worden geacht aan u te zijn toegewezen als gevolg van een dergelijk downloaden of kopiëren. Het is niet toegestaan om dergelijke informatie, afbeeldingen, foto’s, handelsmerken, producten en in het algemeen elementen en materialen op deze site geheel of gedeeltelijk te reproduceren (met uitzondering van privé, persoonlijk en niet-commercieel gebruik), te distribueren, te publiceren, te verzenden, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verkopen.